HEKO Management

Strategic Solutions, Interim Results

Ny start

Det bedste fra to verdener

Hvorfor ikke give virksomheden det bedste fra to verdener? Med baggrund som både revisor og CFO har jeg været 360 grader rundt om ledelse, strategi og økonomifunktionen.

SMV virksomheder ansætter CFO’er uden at have behovet for en fuldtidsansættelse. Virksomheden vil være bedre tjent med en 20-30-40% CFO tilknyttet som overbygning til en fuldt investeret og funktionsdygtig regnskabsfunktion.

Med en fast tilknytning forbliver en dyr optjent viden i virksomheden og forsvinder ikke ud af døren sammen med konsulenten. Vi opbygger et samarbejde, hvor der kan skrues op og ned for opgaver afhængigt af arbejdspres og nye opgaver.

I et cooperate setting eller i relation til Family Offices løses projektbaserede opgaver hvor f.eks. tilstrækkelige ressourcer mangler.

Ydelser

 • Virksomhedsledelse
 • Interim CFO
 • Ledelse af finans- og økonomifunktionen
 • Likviditetsstyring, cash management og funding
 • Budget og forretningsplaner
 • Opbygning og udvikling af ledelsesrapportering
 • Projektledelse
 • Implementering ERP
 • Digitalisering af processer
 • Change management
 • Governance
 • Internationalisering og strømlining af selskabsstrukturer

Ydelser leveres i definerede arbejdsfelter

Den aftalte leverance bliver efter aftale eksekveret på den optimale måde for virksomheden

Katalysatorfeltet
Mobiliserer hele eller dele af organisationen
for at eksekvere strategiske økonomiske mål
Det strategiske felt
Leverer lederskab for at nå de langsigtede
strategiske mål
Kerneopgavefeltet
Beskytter virksomhedens aktiver og rapporterer
om finansielle forhold til stakeholders
Det operationelle felt
Interagerer med og effektiviserer kernefunktionerne
i virksomhedens finansfunktioner

Prisstruktur

 • Timehonorar
 • Dagshonorar
 • Aftalt projektpris
 • Retainer honorar, fastholdelse af viden og relationer
 • Kørsels- og rejseudgifter